Het zwarten - geven van een antiek look aan zilver en koper

Blitz-beits is geschikt voor het zwarten van koper en zilver.

Om zilver en koper te oxideren of te ‘zwarten’ doopt u uw sieraad enkele seconden in de blitz-beits (=zwavellever) of brengt dit met een kwastje op de te zwarten delen aan.

 • Let op: De oplossing is beperkt houdbaar. Bewaren op een koele donkere plaats.
 • Blitz-beits is kant en klaar voor gebruik.

Voor het beste resultaat eerst het sieraad reinigen in een oplossing van water en zuiveringssoda. Vettigheid wordt dan verwijderd waardoor het sieraad regelmatig kleurt.

Methodes voor het aanbrengen

 1. Plaatselijk: Gebruik een oud penseel, een wegwerp make-up borsteltje (kan meerdere keren gebruikt worden) of een wattenstaafje om de Blitz-beits aan te brengen op de delen die u wilt zwarten. Deze methode is vooral geschikt als u niet het hele sieraad wilt zwarten of als er bijvoorbeeld een steen verwerkt is in het sieraad.
 2. Gehele sieraad: Als u het hele sieraad wilt zwarten dan een paar druppels Blitz-beits toevoegen aan een kopje warm water. Dompel dan het hele sieraad onder in de vloeistof. Door het er uit te halen en weer onder te dompelen en dit te herhalen wordt het kleuren versneld. De beits wordt nu geactiveerd en zwart het metaal.

Spoel het werkstuk na behandeling goed af onder de kraan en neutraliseer met zuiveringszout.

Afwerken na het aanbrengen van blitz-beits

Laat het goed drogen en schuur vervolgens met een fijne schuurpad de hoog gelegen delen terug naar zilverkleur. Zo ontstaat diepte in uw werkstuk

Na het schuren kan er voor extra glans op de hoger gelegen delen afgewerkt worden met een agaatpen of bruneerstaal. Door te schrapen met de agaatpen of bruneerstaal over de hoger gelegen delen ontstaat daar een hoogglas afwerking

Eventueel kunt u het sieraad fixeren met wax of lak. Als de geoxideerde laag in de loop der tijd verdwijnt kunt u de behandeling herhalen.

Let op:

De werkzaamheid gaat achteruit door invloed van daglicht. Bewaar uw beits daarom op een donkere plaats

Let op:

Het werken met Blitz-beits kan gevaarlijk zijn. Lees daarom goed de veilgheidshandleiding Blitz-beits door.

 • Voorkom inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/sproeinevel
 • Irriterend voor de ogen en de huid
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
 • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
 • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
 • Draag geschikte handschoenen (nitriel) en beschermende kleding
 • Bevat: natriumseleniet, natriumsulfide
 • Veroorzaakt brandwonden. Vergiftig bij aanraking met de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Ook schadelijk bij aanraking met de huid
 • Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
 • Schadelijk bij opname door de mond. Zeer vergiftig bij opname door de mond.Vergiftig bij inademing. Vergiftig bij opname door de mond

Blitz-beits is zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Blitz-beits