Afdrukken

Blitz-beits

ring_stukjesgeoxideerde_ring2cvox

Blitz-beits is geschikt voor het zwarten van koper en zilver.

Blitz-beits is kant en klaar voor gebruik.

 

Voor het beste resultaat eerst het sieraad reinigen in een oplossing van water en zuiveringssoda. Vettigheid wordt dan verwijderd waardoor het sieraad regelmatig kleurd.

Gebruik een oud penseel, een wegwerp make-up borsteltje (kan meerdere keren gebruikt worden) of een wattenstaafje om de Blitz-beits aan te brengen op de delen die u wilt zwarten. Deze methode is vooral geschikt als u niet het hele sieraad wilt zwarten of als er bijvoorbeeld een steen verwerkt is in het sieraad.

zwavellever  blitz-beits   Blitz-beits 10ml 

Als u het hele sieraad wilt zwarten dan een paar druppels Blitz-beits toevoegen aan een kopje warm water. Dompel dan het hele sieraad onder in de vloeistof. Door het er uit te halen en weer onder te dompelen en dit te herhalen wordt het kleuren versneld.

De beits wordt nu geactiveerd en zwart het metaal.

Spoel het werkstuk na behandeling goed af onder de kraan en neutraliseer met zuiveringszout. Laat het goed drogen en schuur vervolgens met een fijne schuurpad de hoog gelegen delen terug naar zilverkleur.  Zo ontstaat diepte in uw werkstuk

Eventueel kunt u het sieraad fixeren met wax of lak. Als de geoxideerde laag in de loop der tijd verdwijnt kunt u de behandeling herhalen.

Kijk hier voor een YouTube uitleg.

 

Let op: De werkzaamheid gaat achteruit door invloed van daglicht. Bewaar uw beits daarom op een donkere. plaats.

 

gevaar_blitzbeits    Let op: Het werken met Blitz-beits kan gevaarlijk zijn. Lees daarom goed de veilgiheids handleiding Blitz-beits door.

 

 • Voorkom inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/sproeinevel
 • Irriterend voor de ogen en de huid
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
 • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
 • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
 • Draag geschikte handschoenen (nitriel) en beschermende kleding
 • bevat: natriumseleniet, natriumsulfide
 • Veroorzaakt brandwonden. Vergiftig bij aanraking met de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Ook schadelijk bij aanraking met de huid
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
 • Schadelijk bij opname door de mond. Zeer vergiftig bij opname door de mond.Vergiftig bij inademing. Vergiftig bij opname door de mond.